top of page

Vanliga frågor

01 /
Är första lektionen gratis?

Ja. Den första lektionen du genomför är en kostnadsfri provlektion för att bestämma din språknivå.

04 /
Behöver jag betala separat för varje kurs jag köper?

Nej. Kursminutpaketen som köps på "Priser" kan användas för alla språkkurser hos Jesper-sensei.

Kan jag få hjälp med översättning eller andra språkfrågor under lektionstid?
02 /

Ja, men endast om du har privatundervisning. Det finns ingen garanti för att dina frågor eller din översättning kan avslutas under lektionens ordinarie tid, utan i så fall får du förlänga lektionen om både kursdeltagarens och kursledarens schema tillåter det. Om lektionens tid inte kan förlängas, måste en ny tid bokas.

05 /
Har kursminuterna jag köper någon giltighetstid?

Nej, kursminuterna kan användas när kunden vill och har ingen giltighetstid.

Kan jag boka tiominuterslektioner?
06 /

Ja, men endast för samma pris som för 20 minuter.

Kan jag ändra tid på en schemalagd lektion?
03 /

Ja, men bara om du hör av dig mer än 24 timmar före tiden då lektionen skulle ha börjat. Du kan inte ändra tid på lektioner vars tid redan har ändrats en gång. Om din lektion måste ställas in av din lärare kommer dina kursminuter för den planerade lektionen att ges tillbaka och du kommer dessutom att kompenseras med 20 extra kursminuter.

bottom of page