top of page

Sekretesspolicy

Jesper-sensei värnar om din integritet. 
 

Jesper-sensei samlar in uppgifter från din enhet via cookies, men endast om kunden samtycker. Vid köp av tjänster behövs namn, adress och e-postadress från kunden för att faktureringen ska kunna genomföras. För att Jesper-sensei ska kunna kontakta kunden, krävs telefonnummer eller facebook-konto.

För att kontrollera om kundens adress är korrekt, görs alltid en kontroll med folkbokföringen. Andra uppgifter ber Jesper-sensei kunden om. Om kunden inte lämnar namn och adress, kan inte faktureringen utföras och om kunden inte lämnar kontaktinformation, kan inte kunden kontaktas med information angående tjänsterna.

Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Insamlade uppgifter delas med Jesper-senseis redovisningskonsult.

Jesper Lysell

Dataskyddsombud, Jesper-sensei

Telefonnummer: 0736-10 84 46

E-postadress: jesper.sensei@gmail.com

Female Student
bottom of page